V úterý 18.června půjdeme od 10:30 na softballový zápas Austrálie - JAR (podařilo se nám zajistit pro naše žáky volné vstupenky). Děti si nemusí nosit nic speciálního, je to hned u naší školy. Doporučovala bych ale sluneční brýle a pokrývku hlavy, případně sluneční krém.

Sejdeme se v 7:50 na konečné u Alberta. Ke škole by se autobus nedostal. V 8 hodin budeme odjíždět. Prosím o dochvilnost, asi tam bude hodně aut a autobus nebude moci dlouho parkovat.