Skvělé přehledy angličtiny a možnosti procvičování najdete https://www.helpforenglish.cz 

Slovíčka ke stažení (doporučuji si udělat kartičky pro snazší učení) Slovíčka 5.ročníkZDE.

Pololetní písemná práce z AJ  - 13.ledna

 • Řadové číslovky, pročíst si v učebnici In our house 22/1,2
 • Slovní zásoba vybavení domácnosti. Celou větou odpovědět na otázky typu
 • Where do we put milk? We put it in the fridge. Where do we wash clothes? We wash them in the washing machine. Where can we see our face? We can see it in the mirror. Where can we find a shower? We can find it in the bathroom.
 • Napsat názvy jídel podle výslovnosti např:/´sosidž/ sausage - párek
 • Napsat slovy čas, který ukazují hodiny. Např: 6: 45 - quater to seven
 • Napsat doporučení, jak vyřešit problém. Věty se slovesem MUST. She is late. She must hurry. (podobně jako pracovní sešit 27/5)
 • Odpovědět otázky o Big Benu podle článku v učebnici.

Obsah testu, který budeme psát 25.11.

 • Odpovědět, jaký svátek je ve kterém ročním období.
 • Doplnit věty s přídavným jménem opačného významu. Např.:  This pencil is shorter, it is..... LONGER.
 • Doplnit věty vhodnými zájmeny:

My mum isn´t here, but I need ...... HER.

I see Tom, but I can´t hear ....... HIM.

I haven´t got my rubber, but I need .... IT.

 • Doplnit slovo k jeho výslovnosti.

Testy budeme psát zpravidla v pondělí (zpravidla slovíčka a gramatika z předchozího týdne).