12.lekce

09.12.2018

Krátká odpověď na otázku Do you...?

Do you sing English songs? Zpíváš anglické písničky?

Yes, I do. - Ano, zpívám. No, I don't. Ne, nezpívám.

Do you enjoy English lessons? Užíváš si hodiny angličtiny?

Yes, I do. - Ano, užívám. No, I don't. Ne, neužívám.

Do you like cats? Máš rád kočky?

Yes, I do. - Ano, mám. No, I don't. - Ne, nemám.

Z knížky Brown bear známe otázku:

What do you see? Co vidíš?