6.lekce

26.10.2018

Zde si můžete stáhnout slovíčka ze 6.lekce.

Učíme se zvolna zájmena a časování slovesa být.

Už umíme "I am, you are, he/she/it is" a teď nově "they are"