Děti dostaly v pátek přihlášku na kroužky financované EU

08.09.2018

Prosím, přineste je nejlépe v pondělí! Kroužky již začínají.