Obsah písemné práce z ČJ - 30.5.

28.05.2019

  • i-y po měkkých a tvrdých souhláskách
  • i-y po vyjmenovaných slovech a slovech příbuzných
  • i-y v koncovkách podstatných jmen
  • podstatná jména - pád, číslo, rod a vzor
  • slovesa - osoba, číslo a čas
  • shoda podmětu s přísudkem