Obsah písemné práce z ČJ

08.01.2019

Obsah písemné práce z českého jazyka (budeme psát v pátek 11.1.)

  • Doplň i/í, nebo y/ý - pozor na tvrdé a měkké souhlásky a vyjmenovaná slova po B, L, M, P a S
  • Urči slovní druhy
  • Doplň do vět slova podle zadaných slovních druhů.

Např. Petr má............(přídavné jméno) ............(podstatné jméno).

  • Napsat slova příbuzná k zadaným slovům
  • Napsat tvary zadaného slova
  • Slova stejného a opačného významu
  • Urči osobu, číslo a čas u sloves
  • Urči rod (případně životnost), číslo a pád u podstatných jmen.
  • Urči větu jednoduchou a souvětí.
  • Obsah písemné práce z českého jazyka