Obsah písemné práce z ČJ

25.03.2019

Obsah písemné práce z ČJ ve 3.čtvrtlení

  • Doplňování i,í/y,ý po měkkých, tvrdých a vyjmenovaných souhláskách.
  • Určování slovních druhů.
  • Určování pádu, čísla, rodu a vzoru u podstatných jmen.
  • Určování osoby, čísla a času u sloves.
  • Určování vzoru u podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského.
  • Doplňování i,í/y,ý v koncovkách podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského.
  • Určit základní skladební dvojici ve větě.