Obsah písemné práce z matematiky 5.června

29.05.2019

Obsah písemné práce z matematiky 5.června 

 • písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000 000
 • násobení a dělení zpaměti v oboru do 1 000 000
 • pořadí výpočtů - násobení, dělení, závorky
 • písemné násobení jednociferným a dvojciferným číslem
 • písemné dělení jednociferným číslem
 • 2 slovní úlohy
 • rozvinutý zápis čísla
 • zaokrouhlování na 10, 100, 1000
 • Římské číslice jako bonusový úkol

Geometrii si napíšeme v pátek 7.června:

 • výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníku
 • rovnoběžky, kolmice
 • konstrukce trojúhelníku a obdélníku
 • osa úsečky
 • převody jednotek času, hmotnosti, délky