Obsah písemné práce z matematiky

26.03.2019

Obsah písemné práce z matematiky ve 3.čtvrtletí

 • Psaní čísel podle diktátu.
 • Doplnění číselných řad podle daného algorytmu.
 • Rozklad čísel na statisíce, tisíce, stovky, desítky a jednotky.
 • Porovnávání čísel do milionu.
 • Násobení a dělení deseti a stem.
 • Počítání zpaměti do milionu (např. 6400 + 2 100 =, 450 000 - 35 000 =)
 • Zaokrouhlování čísel na desetitisíce a stovky.
 • Narýsování čtverce podle zadání.
 • Výpočet obvodu obdélníku a čtverce.
 • Převody jednotek délky.
 • Slovní úlohy o více krocích.