Obsah a termíny pololetních písemných prací

07.01.2020

Obsah pololetních písemných prací:

Český jazyk - 15.ledna

 • Rozlišit předponu a předložku
 • Vyjmenovaná slova a příbuzná
 • Slovní druhy
 • Předpony s, se, z, ze
 • Shoda přísudku s podmětem
 • Doplnění -ě-, -je-
 • Koncovky podstatných jmen.
 • Určení, pádu, čísla, rodu a vzoru

Matematika - 10.ledna

 • Převody jednotek délky a objemu
 • Písemné násobení dvouciferným činitelem
 • Slovní úlohy o jednom a dvou krocích (zápis, výpočet, odpověď)
 • Písemné odčítání a sčítání
 • Pořadí výpočtů
 • Dělení jednociferným a dvouciferným dělitelem
 • Zaokrouhlování na tisíce, statisíce a miliony
 • Rýsování šestiúhelníku do kružnice se zadaným poloměrem

Angličtina - 13.ledna

 • Řadové číslovky, pročíst si v učebnici In our house 22/1,2
 • Slovní zásoba vybavení domácnosti. Celou větou odpovědět na otázky typu
 • Where do we put milk? We put it in the fridge. Where do we wash clothes? We wash them in the washing machine. Where can we see our face? We can see it in the mirror. Where can we find a shower? We can find it in the bathroom.
 • Napsat názvy jídel podle výslovnosti např:/´sosidž/ sausage - párek
 • Napsat slovy čas, který ukazují hodiny. Např: 6: 45 - quater to seven
 • Napsat doporučení, jak vyřešit problém. Věty se slovesem MUST. She is late. She must hurry. (podobně jako pracovní sešit 27/5)
 • Odpovědět otázky o Big Benu podle článku v učebnici.