Obsah testu 13.května

09.05.2019

Časování procvičených sloves, slovíčka z lekcí 20.-27.

Slovesa to have, to be, want, can, know, play + zápory don't/doesn't.