TEST 6.května

30.04.2019

V pondělí 6.května budou děti psát test na slovesa v přítomném čase prostém. Dám jim tam jen hodně procvičená slovesa - to BE, HAVE, KNOW, LIKE, CAN a WANT. Procvičte i zápory.

Cvičte slovíčka lekcí 20 - 26 a čtěte si v učebnici. Máme již delší texty.