Test AJ

27.05.2019

Obsah testu AJ

  • Umět přeložit slovíčka:

JAK? PROČ? KDE? KDY? CO? KDO? KOLIK?

  • Utvořit u sloves -ing tvary

Např. WALK - walking, PLAY - playing, COME - coming, SIT - sitting

Odpovědět celou větou, kdy co během dne děláš:

When do you have diner? Např. I have diner at 6 PM

When do you go to school? Např. I go to school at 7:30 AM.

  • Určit čas, napsat slovy podle hodin. Např: It's two forty-five.

Doplnit předložky (části dne, dny , určení času)

Části dne - IN, ČAS - AT, DNY - ON

Např.:_____ the afternoon, _____ Sunday, _______seven o'clock

Doplnit správně krátké odpovědi do/does/don't/doesn't.

Např. Yes, I ___________ . No, he ___________.

  • Doplnit správné tvary slovesa PLAY (obdobně jako PS strana 51)
  • Slovní zásoba - roztřídit slova podle významu, kam patří např.

SCHOOL TOWN

ruler - bank - teacher - blackboard - station....