14.lekce - opakování

28.01.2019

Procvičujeme slovíčka a gramatiku předchozích lekcí. Čeká nás souhrnný test  z lekcí 9-14.

V testu se objeví především:

  • Popis obrázku, kolik čeho vidíš. "In the picture I can see...." (viz lekce 9)
  • Odpovědět celou větou s užitím správných zájmen, jak komu je. Např. How is Jane? ............. How are Peter and Kev? How is Dan?
  • Umět časovat sloveso "to be". Umět přeložit např: ty jsi, my jsme, ona není, oni nejsou - tedy i v záporu
  • umět přídavná jména, která jsme se učili, především ta, u kterých jsme se učili i slova opačného významu (longxshort, wrongxright....)
  • Poznat vlajky ČR, Velké Británie a USA a anglicku k nim napsat názvy států.
  • Nacvičit odpovědi jako v PS na straně 27, cvičení 7.
  • procvičit vyjádření "a box of..." jako ve cvičení 2 v PS na straně 28, ale překlad bude z češtiny do angličtiny
  • Popsat, co mám teď na sobě: barva + název oblečení, pouze základní druhy oblečení. Stejné jako v pracovním sešitu na straně 29 cvičení 6, jen v první osobě jednotného čísla.