Obsah třičtvrtěletní práce

25.03.2019

Učivo lekcí 15-21, především:

osobní zájmena a přivlastňovací zájmena (my, your, her, his, its, our...)

Otázky "Is there...?", "Are there...?" jako např. v učebnici strana 33 cvičení 4.

Poradit, jak získat barvy mícháním barev, obdobné cvičení jako v PS 34/2

Časování slovesa mít, doplnit správně "have" a "has".

Přeložit např. "hrnek čaje" jako ve cvičení v PS 43/7

Dopsat otázky k odpovědím - jako ve cvičení PS 38/2 (kde jsme psali odpovědi k otázkám.)

Odpovědět na otázky se slovesem can ve třetí osobě čísla jednotného, zda zvíře něco umí, nebo neumí. Např. Can a cat talk? _____No, it can't.